Normativa

 Aquí teniu un petit recull de les normes més importatnts:

1.- A l’hora d’entrada i sortida de l’escola no us quedeu davant la porta per tal de no dificultar el pas .

2.- A l’entrada cadascú s’asseurà de seguida al seu lloc per tal d’agilitzar l’inici de la classe.

3.- Tothom ha de ser a l’aula a les 8’30h / 15.30h. Els retards sense justificar baixaran la nota global de la matèria corresponent (tres retards 0,25 punts)

4.- Es sortirà i s’entrarà del pati tots junts, amb el màxim de silenci i amb puntualitat, així no molestarem a la resta de companys.

5.- No es pot quedar ningú a classe a l’hora del pati.

6.- Per entrar a una aula on s’està fent classe cal trucar a la porta.

7.- No s’entrarà a la sala de professors si no hi ha un professor.

8.- No es deixarà materials dins l’aula, exceptuant els migdies.

9.- Els castigats aniran amb el seu tutor o cap d’estudis amb feina.

10.- Per qualsevol falta d’assistència o retard, s’avisarà prèviament per telèfon. Per sortir abans del col·legi s’ha de fer sempre acompanyat d’un adult.

11.- A mig trimestre s’entregarà una graella de seguiment. Caldrà retornar-la a la tutora, signada, el dia següent.

12.- No es pot menjar res a la classe. No es pot entrar res del pati.

13.- El mòbil romandrà sempre apagat i dins la motxilla en horari lectiu. Qualsevol mòbil que vegi el professorat serà requisat i només es retornarà a la família.

14.- No es pot canviar de lloc a la classe.

15.- Es mantindrà una actitud considerada i correcta envers els companys i el professorat.

16.- Cal portar el material obligatori per treballar l’àrea de Visual i Plàstica, si no es porta es realitzarà un treball teòric i a més afectarà la nota global de l’àrea.

17.- Cal portar l’equipament esportiu del col·legi per fer la classe d’Educació Física. Si no és així, no es podrà fer classe i això afectarà a la nota de procediment. L’alumne que no pugui fer classe per falta d’indumentària adequada es quedarà al col·legi realitzant una tasca de caire teòric determinada pel professor d’Educació Física i que correspongui als continguts procedimentals d’aquell trimestre.

18.- Durant l’horari lectiu caldrà portar la roba adient per a un centre escolar, respectant uns mínims de correcció. Això significa evitar:

  • indumentària típica de platja, piscina, discoteca…
  • escots excessius
  • pantalons excessivament baixos
  • tops massa curts
  • gorres…

19.- Cal tenir cura de la higiene i la imatge personal.

  • dutxa diària
  • sabates i roba netes
  • polidesa (no pintar-se amb bolígraf, retoladors…)
  • maquillatge i pentinat discrets…

20.- És obligatori l’ús d’agenda escolar. Es tindrà en compte el seu ús correcte i polit (apuntar deures diàriament, dates i resultats d’exàmens, lliurament de treballs, sortides; no afegir-hi res que no tingui a veure amb la feina).´

21.- Cal respectar el material de l’escola, ja que és de tots i tots en fem ús (llibres de la biblioteca, taules...)

22.- Pel que respecta a l’administració de medicaments a alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge.En qualsevol cas el col·legi no administrarà pel seu compte cap tipus de medicament.

23.- L'aula d'informàtica es pot utilitzar els divendres de 13h a 14h i sempre acompanyats del professor.Per veure tota la informació completa aneu al següent enllaç:No hay comentarios:

Publicar un comentario